Acte necesare in vederea unei tranzactii imobiliare

 

- actul de dobandire a imobilului; extrasul de carte funciara eliberat de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla imobilul;
- certificat fiscal eliberat de primarie;
- actele de identitate(buletin, pasaport, permis de conducere)
- certificat de casatorie;

Actul de dobandire a imobilului poate fi:

- contract de vanzare-cumparare incheiat intre vanzator si cumparator
- contract de donatie
- contract de schimb imobiliar
- certificat de mostenitor

In toate cazurile actele de proprietate trebuie declarate la Primarie, in termen de o luna de la data dobandirii.
In cazul in care nu sunt declarate, pentru declarare sunt necesare urmatoarele acte:

- 2 exemplare din actul de proprietate (unul in original si unul in copie);
- schita a imobilului cu suprafata utila a acestuia ;
- copie dupa buletinul proprietarului ;
- cerere-tip de declarare ;

Certificatul fiscal se elibereaza de catre Primarie-Directia Taxe si Impozite si este valabil 48 ore. Pentru aceasta este necesar ca impozitul sa fie achitat la zi si sa nu existe amenzi neplatite. Pentru eliberarea lui sunt necesare urmatoarele acte:

1. copie dupa buletinul de identitate al proprietarului ;
2. cerere tip ;
3. taxa de timbru

ATENTIE!
Daca imobilul a carui vanzare se doreste nu este intabulat, mai intai se va proceda la intabulare, pe baza urmatoarelor acte:

* 2(doua) exemplare din actul de dobandire a imobilului (cel putin unul in original)
* schita imobilului respectiv
* procesul verbal de predare-primire a imobilului
* cerere de intabulare adresata sectorului de Carti Funciare, din cadrul Judecatoriei

ATENTIE!
Daca titularul contractului de construire este doar unul dintre soti, dar imobilul a fost achitat in timpul casatoriei prin intermediul ratelor lunare (chiar daca numai o parte), la semnarea actului autentic este nevoie de consimtamantul ambilor soti.

Toate aceste etape pot fi mai usoare pentru dumneavoastra, daca apelati la serviciile noastre.

ACTE DE PROPRIETATE  IMOBILE (teren + constructii)

- Contract de vanzare-cumparare sau donatie, autentificate prin notariat, prin care s-au dobandit atat terenul, cat si constructia.

- Certificat de mostenitor care atesta faptul ca imobilul a fost dobandit de actualii proprietari prin mostenire, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului.

- Contract de vanzare-cumparare sau donatie autentificate prin notariat, prin care s-a dobandit terenul si autorizatia de construire si certificat de urbanism, ambele eliberate de Primarie, pentru constructie.

- Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, partaj etc., in baza careia imobilul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului proprietar.