Acte necesare Ón cazul vanzarii

 

 

 

 

 

 

  1. Actul de proprietate in original;
  2. Cadastrul imobilului (in cazul in care nu exista, va asiguram intocmirea acestuia in 4-5 zile lucratoare.);
  3. Actul de identitate in original al proprietarului sau o procura speciala insotita de actul de identitate in original a celui care este imputernicit sa vanda;
  4. Extrasul de cont de la Administratia taxelor si impozitelor locale din care sa reiasa ca impozitul este platit la zi;
  5. In cazul vanzarii apartamentelor, o adeverinta de la asociatia de locatari care sa ateste ca nu aveti datorii la intretinere, iar in cazul in care acestea exista, adeverinta din care sa reiasa suma de plata.